top of page

Актуално

Бронзови предмети

IMG_20231107_134913.jpg

През 1993 г. на територията на съвременния кв. „Химик“ е открита зидана гробница, която, за щастие, е останала неразграбена. Погребението в нея е извършено чрез трупоизгаряне в дървен ковчег, поставен на клада, която е запалена в близост до гробницата. Това дава ясна информация за тракийската етническа принадлежност на погребания, тъй като този тип погребален обичай е характерен за траките. Те са вярвали в задгробния живот и в тази връзка са поставяли при своите близки, предмети ползвани от тях приживе, които да са им в полза и след смъртта.

През 2022 г. Музей на мозайките в партньорство с Община Девня и РИМ – Варна спечели проект, чието финансиране, в по-голямата си част, се осъществи от Министерство на културата чрез Национален фонд „Култура‘. Основната цел на проекта бе намерените в гробницата дарове да претърпят консервационно-реставрационна намеса и след това да бъдат експонирани в специална витрина, разположена в една от залите на музея.

Консервирани и реставрирани бяха комплект бронзови съдове – патера и кана, които са използвани при жертвоприношения за виноизлияния или други обреди, арибаловидно съдче за съхранение на благовонни масла, кана с трилистно устие, ситула (кофа), съд с разлата форма и четири бронзови апликации от желязно столче, представляващи две мечи и две лъвски глави.

Оловен отпечатък (моливдовул) и пломба

През 2018 г.  в очертанията на една инсула (квартал) в Марцианопол са открити един моливдовул (оловен печат за официална кореспонденция) и една оловна пломба. Моливдовулът е открит в пълнежа на късноантична яма. Формата му е по-близка до елипсовидна, отколкото до кръгла, поради което не е побрал целия отпечатък от булотериона и така част от надписа, който би трябвало да е отляво при аверса, не е отпечатан. На аверса му е изобразен император Юстиниан I с типичните за неговите изображения инсигнии. Портретното изображение върху печата се отличава с висока прецизност. Моливдовулът е свидетелство за наличието на официална кореспонденция между императорската канцелария и някой държавен чиновник в столицата на Втора Мизия – Марцианопол. Пломбата е с конична форма, като през задната ѝ страна е пробит тесен отвор за прокарване на връв. Върху лицевата страна на пломбата са представени две профилни бюстови изображения едно срещу друго. Такива пломби не са рядкост и често те се свързват с владетелски двойки или съвладетели, но се срещат и образци с частен характер. Пломбата е удостоверявала, че дължимото износно мито е било платено. Тя е пристигнала в Марцианопол с някаква стока, в запечатан вид, за продан и е свидетелство за развита търговска дейност.

Литература: Кузов, Христов 2020:  Хр. Кузов, М. Христов. Два археологически паметника на сфрагистиката от Марцианопол. – Известия на Народния музей – Варна, 47 (62), 2020, 239-248.

100 Национални обекта

Музеят е част от стоте национални туристически обекта на България под №10. Музеят разполага с печат и марки за книжките с печати.

100NTO_logo.jpg

Билети и беседи

Възрастни - 5 лв.; Деца - 3 лв.; Пенсионери - 3 лв.; Семеен Билет – 10 лв.;

Групи над 10 човека: Възрастни - 4 лв.; Деца - 2 лв.;

Ученици през учебната година - 1 лв.;

Индивидуална беседа - 10 лв.; Групова беседа - 20 лв.

Билет за виртуален тур - 5 лв.

Адрес и работно време

9162 Девня бул. „Съединение“ № 73

devnya_museum@abv.bg

+359 519 34 440, +359 882 699 948

Май - септември:

10:00 – 16:00 ч., без почивен ден

Октомври - април:

10:00 – 16:00 ч., почивни дни - събота и неделя

bottom of page